Adviseur sociaal domein

Re-integratie, een begrip dat iedereen weleens heeft gehoord. Populair binnen gemeenten en ook het UWV spreekt vaak over re-integratie activiteiten. Mensen moeten bij ziekte en/of vanuit een uitkeringssituatie zo snel mogelijk re-integreren. Het realiseren van deze wens, opgelegd vanuit de Wet verbetering poortwachter of de Participatiewet, is niet eenvoudig. Als re-integratie adviseur zet ik mij in voor werkgevers, werknemers en gemeenten. Hierbij geef ik advies over de wet- en regelgeving met betrekking tot re-integratie en begeleid ik mensen tijdens het re-integratietraject.

Loonwaarde expert

De loonwaarde vaststelling is een begrip in de Participatiewet en Wajong. Als werkgevers mensen in dienst willen nemen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, dan kunnen werkgevers aanspraak maken op loondispensatie/ loonkostensubsidie. Om de hoogte van de tegemoetkoming vast te stellen is een objectieve en betrouwbare loonwaarde-meting vereist. Als gecertificeerd Dariuz© loonwaarde-expert onderzoek ik de loonwaarde van werknemers door de geleverde arbeidsprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van de functie.

Casemanager verzuim

Verzuim begeleiding wordt ook wel Casemanagement genoemd. Casemanagement wordt uitgevoerd door gecertificeerde casemanagers. In mijn visie is de casemanager een specialistisch opgeleide regisseur die grip heeft op de dossiervorming en de financiële geldstromen omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als professional coach ik de leidinggevende, zet ik acties uit gericht op financiële schadelastbeperking en ondersteun ik de zieke medewerker tijdens het re-integratie traject. Als register casemanager verzuim & ziektewet beschik ik over veel kennis en ervaring. 

Wat is Solutioo?

Dé oplossing voor werkgevers & werknemers!

Opgericht in 2015 door Tom Bronk. Inmiddels een begrip in de regio Rivierenland. Als professional in het Sociaal Domein is Solutioo bekend in gemeenteland, bij het UWV (regionaal & landelijk) en diverse arbodienstverleners. Er wordt op Solutioo een beroep gedaan als er vragen van gemeenten bestaan op het gebied van de Participatiewet met betrekking tot re-integratie & participatie. Afdelingen als Werk & Inkomen, WMO en Beleid weten de weg naar Solutioo te vinden. Dienen er vanuit de gemeenten geen vragen te worden beantwoord, maar is er extra ondersteuning gewenst in de uitvoering? Dan ook hierin kan Solutioo uitkomst bieden. Denk aan het bemiddelen van mensen met een indicatie banenafspraak, het creëren van beschutte werkplekken of werkgevers benaderen voor het realiseren van dagbestedingsplaatsen. Het meedenken met gemeenten, werkgevers en het UWV maakt Solutioo een strategisch partner. Samenwerken, mensen laten meedoen en denken in kansen maakt Solutioo.

CONTACT

    Naam (verplicht)

    E-mail (verplicht)

    Telefoonnummer

    Bericht