Met recht de beste

Juridische hulp bij:

Bezwaar & Beroep

VSO Check

Vijf redenen voor een VSO Check

Laat u vaststellingsovereenkomst gratis checken!

Wat kunt u van ons verwachten?

Stap 1

Upload of mail de vastellingsovereenkomst

Stap 2

Wij nemen telefonisch contact
met je op

stap 3

Ontvang vrijblijvend en gratis
deskundig advies

Juridisch inhoudelijk advies over de vaststellingsovereenkomst

Wil je de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, dan kun je met de werkgever onderhandelen over de ontslagvergoeding en ontslagvoorwaarden. De afspraken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Solutioo kan helpen bij het verkrijgen van een hogere ontslagvergoeding en betere ontslagvoorwaarden.

De vaststellingsovereenkomst wordt grondig gecontroleerd. Constateren wij fouten of zien wij ruimte voor verbetering, dan laten wij dit weten.

Vragen over je vaststellingsovereenkomst of de transitievergoeding?

Stuur je vraag via info@solutioo.nl of bel ons op 0345-506450. Wij komen snel met een deskundig advies!

img13.jpg

Bezwaar & Beroep​

Veel zaken gaan over de mate van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een percentage. Je voelt je misschien wel 100% arbeidsongeschikt, maar het UWV toetst de ongeschiktheid aan de hand van de verdiencapaciteit en functionele mogelijkheden. Er wordt gekeken naar wat je nog wel zou kunnen verdienen en vergelijkt dit met jouw inkomensverleden.

De toetsing door het UWV van fysieke en mentale welzijn omgerekend naar een percentage is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Daarnaast kan het voorkomen dat het UWV en de verzekeringsarts jouw ziekte of beperkingen niet goed of onzorgvuldig heeft meegewogen in het onderzoek naar de mogelijkheden. Het arbeidsongeschiktheidspercentage komt dan lager uit, waardoor mogelijk geen recht op een uitkering ontstaat of een lagere uitkering. Tegen dit soort beslissingen kun je bezwaar aantekenen.

Laat u vaststellingsovereenkomst gratis checken!

Wat kunt u van ons verwachten?

Stap 1

Upload of mail de vastellingsovereenkomst

Stap 2

Wij nemen telefonisch contact
met je op

stap 3

Ontvang vrijblijvend en gratis
deskundig advies

Meerwaarde juridisch inhoudelijk advies

Solutioo helpt in de vaak moeilijke procedures tegen het UWV. Dit is niet alleen omdat onze jurist de spelregels kent, maar ook omdat hij weet waar in de dikke dossiers de relevante informatie staat. Daarnaast hebben wij de ervaring dat het UWV net even zorgvuldiger kijkt wanneer er een jurist bij betrokken is. Het UWV heeft geen zin in een vervolgprocedure.

Als het bezwaar negatief uitvalt, dan kun je de zaak voorleggen aan een rechter in beroep bij de rechtbank en daarna zelfs in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Rechters zijn geen verzekeringsartsen en kunnen jouw zaak niet medisch beoordelen. Er wordt uitgegaan van hetgeen de verzekeringsarts van het UWV stelt. Wanneer het UWV de protocollen niet juist heeft toegepast of indien je tegenbewijs kan leveren in de vorm van een second opinion sta je sterk.

Meerwaarde juridisch inhoudelijk advies

De meeste juristen/advocaten brengen een uurtarief in rekening. Solutioo gaat uit van vaste tarieven. Een vast tarief voor het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Na een gratis en vrijblijvend deskundig advies is het aan jou om te kiezen voor de hulp vanuit Solutioo. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt dan mag je de keuze maken voor Solutioo. De kosten worden door de verzekeraar vergoed (module ‘werk en inkomen’). Je hoeft geen genoegen te nemen met de jurist die de verzekeraar aanbeveelt.

Heb je vragen over jouw UWV beslissing en wil je deskundige hulp inschakelen?

Stuur je vraag via info@solutioo.nl of bel ons op 0345-506450. Wij komen snel met een deskundig, gratis en vrijblijvend advies!

recensies

Onze tevreden klanten

Joe Doe
Joe Doe
Joe Doe
Joe Doe