Adviseur sociaal domein

Solutioo helpt gemeenten, uitvoeringsorganisaties en het Rijk bij maatschappelijke en organisatievraagstukken. Grote maatschappelijke vraagstukken worden kleinschalig opgelost. Altijd mét de mensen om wie het gaat. De thema’s waarin wij ons onderscheiden zijn lokaal gericht werken en participatie. 

In de opdrachten staat Solutioo voor inspraak, betrokkenheid en medezeggenschap. Innovatieve manieren van organiseren typeert de aanpak. Solutioo denkt graag na over hoe je inwoners, professionals, ketenpartners en zelfs besturen invloed geeft en in beweging krijgt. Anders denken & doen!      

Loonwaarde expert

De loonwaarde vaststelling is een begrip in de Participatiewet en Wajong. Als werkgevers mensen in dienst willen nemen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, dan kunnen werkgevers aanspraak maken op loondispensatie/ loonkostensubsidie. Om de hoogte van de tegemoetkoming vast te stellen is een objectieve en betrouwbare loonwaarde-meting vereist. Als samenwerkingspartner van de landelijke organisatie Dariuz© voert Solutioo loonwaarde-onderzoeken uit door heel Nederland. 

Bent u opzoek naar een loonwaarde-expert? Neem vrijblijvend contact op. 

Casemanager verzuim

Verzuim begeleiding wordt ook wel Casemanagement genoemd. Casemanagement wordt uitgevoerd door gediplomeerde casemanagers. De casemanager is een specialistisch opgeleide regisseur die grip heeft op de dossiervorming en de financiële geldstromen omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid. Solutioo biedt een gediplomeerde professional, volledig voorzien van actuele kennis & kunde. 

 

De leidinggevende wordt gecoacht, acties gericht op financiële schadelastbeperking worden uitgezet en de zieke medewerker wordt ondersteund tijdens het re-integratie traject. 

Wat is Solutioo?

Meer dan een oplossing!

Opgericht in 2015 door Tom Bronk. Inmiddels een begrip in de regio Rivierenland. Als professional in het Sociaal Domein is Solutioo bekend in gemeenteland, bij het UWV (regionaal & landelijk) en diverse arbodienstverleners. Er wordt op Solutioo een beroep gedaan als er vragen van gemeenten bestaan op het gebied van de Participatiewet met betrekking tot re-integratie & participatie, Werk & Inkomen. Afdelingen als Werk & Inkomen, WMO en Beleid weten de weg naar Solutioo te vinden. Dienen er vanuit de gemeenten geen vragen te worden beantwoord, maar is er extra ondersteuning gewenst in de uitvoering? Dan ook hierin kan Solutioo uitkomst bieden. Denk hierbij aan het adviseren van lokale werkgevers of Werkgeversservicepunten, het leiden van projecten gericht op het creëren van beschutte werkplekken of vraagstukken op het gebied van subsidie en voordelige regelingen. Het meedenken met gemeenten, werkgevers en het UWV maakt Solutioo een strategisch partner. Ondernemen vanuit een maatschappelijke betrokkenheid!

CONTACT

    Naam (verplicht)

    E-mail (verplicht)

    Telefoonnummer

    Bericht