SOLUTIOO logo

Vaststellings-overeenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel VSO genoemd, is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de beëindiging van het dienstverband. Dit kan het geval zijn bij een beëindiging van het dienstverband bij wederzijds goedvinden of bij ontslag.

In een vaststellingsovereenkomst worden o.a. de volgende afspraken gemaakt:

Tip: laat jouw overeenkomst gratis en vrijblijvend door ons controleren!

Laat jouw VSO gratis en vrijblijvend door ons controleren!

Een vaststellingsovereenkomst wordt vaak opgesteld door de werkgever en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de werknemer. Voor de werknemer is het belangrijk om goed te kijken naar de voorwaarden en afspraken die worden gesteld in de vaststellingsovereenkomst. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de werknemer geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Om dit soort narigheden te voorkomen is het verstandig om de overeenkomst gratis en vrijblijvend te laten controleren door Solutioo. Eventuele risico’s worden hiermee voorkomen!