SOLUTIOO logo

Bezwaar & beroep

Laat jouw UWV-beslissing gratis en vrijblijvend analyseren!

Wat kunt u van ons verwachten?

Stap 2

De beslissing wordt gratis en vrijblijvend geanalyseerd

stap 3

Ontvang vrijblijvend en gratis
deskundig advies

Werknemer

Bezwaar

Een beslissing van UWV kan grote gevolgen hebben. Ben je het niet eens met de beslissing, dan kun je bezwaar maken. In de brief van UWV staat binnen welke termijn je het bezwaar moet indienen. Meestal is dit binnen 6 weken na de datum van de brief met de beslissing. Heb je meer tijd nodig om een goed onderbouwd bezwaar te maken of om deskundig advies in te winnen bijvoorbeeld via Solutioo, dan kun je een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. Solutioo kan hierbij ondersteunen.

Als je bezwaar maakt, dan kan het zijn dat je kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten voor de werkzaamheden zoals uitgevoerd door Solutioo of reiskosten naar het UWV kantoor. Als het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, dan kun je de gemaakte kosten in bepaalde gevallen vergoed krijgen. Je moet wel vragen om een vergoeding van de kosten. Dit kan je opnemen in je bezwaarschrift.

Beroep

Als je het niet eens bent met de beslissing over jouw bezwaarschrift, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Je vraagt dan de rechter een oordeel te geven over de beslissing van UWV. Om in beroep te gaan moet je een beroepschrift sturen naar de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Naar welke rechtbank je het beroepschrift moet sturen staat vermeld in de brief met de beslissing op bezwaar van UWV. Voordat de rechter een beslissing neemt, vindt er een zitting plaats. Hiervoor krijg je een uitnodiging. Ook de andere partij, zoals UWV, ontvangt een uitnodiging. Tijdens de zitting mogen alle partijen het woord voeren. Onze deskundigen vanuit Solutioo staan jou graag bij tijdens de zitting en zullen voor jou het woord voeren.

Net zoals in een bezwaarprocedure worden er ook kosten gemaakt wanneer je in beroep gaat. In beroep gaan bij de rechtbank is niet gratis. Voor particulieren zijn de kosten ongeveer €51,00. Deze kosten kun je terugkrijgen als de rechter jou geheel of gedeeltelijk gelijk geeft. De rechter bepaalt ook of je recht hebt op vergoeding van andere kosten, denk hierbij aan reiskosten of een vergoeding voor de werkzaamheden zoals uitgevoerd door Solutioo.

Hogerberoep

Hoger beroep Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de rechter kun je in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Meer informatie over hoger beroep staat in de schriftelijke uitspraak van de rechter. Algemene informatie over hoger beroep vind je op www.rechtspraak.nl Solutioo staat je graag bij wanneer je besluit in hoger beroep te gaan. Wil je meer informatie over het in hoger beroep gaan of wil je checken of jouw hoger beroep kans van slagen heeft, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Werkgever

Bezwaar

Ben je als werkgever op zoek naar informatie over bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing van UWV? Bij Solutioo ben je aan het juiste adres! Wij bieden ondersteuning aan werkgevers, verzekeraars en wij werken samen met verschillende arbodiensten. Als werkgever kun je bij ons terecht voor bijstand als je door UWV bent aangemerkt als belanghebbende bij bijv.:

  • Een bezwaarprocedure van een (oud-) werknemer
  • Een herkeuring voor een (oud-) werknemer
  • Een loonsanctie opgelegd door UWV

Niet alleen degene die de uitkering ontvangt of wilt ontvangen kan bezwaar maken, ook andere belanghebbenden kunnen dit zoals de (ex-)werkgever. Wanneer een werknemer een WIA-uitkering gaat ontvangen kan dit van invloed zijn op de premies die de werkgever moet afdragen. De werkgever is belanghebbende en kan dus bezwaar maken. Als een UWV beslissing gevolgen heeft voor de werkgever, dan krijgt de werkgever een kopie van de beslissing.

Als het bezwaar is ingediend, dan bekijkt een medewerker van UWV de beslissing opnieuw. In de meeste gevallen neemt een UWV medewerker contact op en wordt het bezwaar besproken. Als het UWV vindt dat er een verkeerde beslissing is genomen, dan wordt de fout hersteld. In dat geval kun je het bezwaar intrekken. Blijft UWV bij zijn beslissing, dan blijft ook het bezwaar staan. De volgende stap is een hoorzitting waarin de werkgever het bezwaar kan uitleggen. De hoorzitting is een onderdeel van de bezwaarprocedure. Tijdens de hoorzitting vindt er een gesprek plaats tussen de werkgever en UWV. Het gesprek vindt plaats op een UWV kantoor. Solutioo staat de werkgever bij in de bezwaarprocedure. Het bezwaarschrift wordt door ons opgesteld en wij voeren voor de werkgever het woord tijdens de hoorzitting.

Beroep

Als je het niet eens bent met de beslissing over jouw bezwaarschrift, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Je vraagt dan de rechter een oordeel te geven over de beslissing van UWV. Om in beroep te gaan moet je een beroepschrift sturen naar de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Naar welke rechtbank je het beroepschrift moet sturen staat vermeld in de brief met de beslissing op bezwaar van UWV. Voordat de rechter een beslissing neemt, vindt er een zitting plaats. Hiervoor krijg je een uitnodiging. Ook de andere partij, zoals UWV, ontvangt een uitnodiging. Tijdens de zitting mogen alle partijen het woord voeren. Onze deskundigen vanuit Solutioo staan jou graag bij tijdens de zitting en zullen voor jou het woord voeren.

Net zoals in een bezwaarprocedure worden er ook kosten gemaakt wanneer je in beroep gaat. In beroep gaan bij de rechtbank is niet gratis. Voor organisaties zijn de kosten ongeveer €371,00. Deze kosten kun je terugkrijgen als de rechter jou geheel of gedeeltelijk gelijk geeft. De rechter bepaalt ook of je recht hebt op vergoeding van andere kosten, denk hierbij aan reiskosten of een vergoeding voor de werkzaamheden zoals uitgevoerd door Solutioo.

Hogerberoep

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de rechter kun je in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Meer informatie over hoger beroep staat in de schriftelijke uitspraak van de rechter. Algemene informatie over hoger beroep vind je op www.rechtspraak.nl Solutioo staat je graag bij wanneer je besluit in hoger beroep te gaan. Wil je meer informatie over het in hoger beroep gaan of wil je checken of jouw hoger beroep kans van slagen heeft, neem dan vrijblijvend contact met ons op.