Register Casemanager

WVP & Ziektewet

Verzuim begeleiding wordt ook wel Casemanagement genoemd. Casemanagement wordt uitgevoerd door gecertificeerde casemanagers. In mijn visie is de casemanager een specialistisch opgeleide regisseur die grip heeft op de dossiervorming en de financiële geldstromen omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als professional coach ik de leidinggevende, zet ik acties uit gericht op financiële schadelastbeperking en ondersteun ik de zieke medewerker tijdens het re-integratie traject. Veel organisaties hebben de leidinggevende gepositioneerd in de rol van casemanager. Dit model kan werken met een goede achterwacht van een professionele casemanager. Bij melding van complexe en bijzondere situaties, staat de casemanager de werkgever/ leidinggevende direct bij met juiste kennis. 

 

Ik heb antwoord op de volgende vragen;

  • Welke verplichtingen heb ik als werkgever?
  • Waar laat ik geld liggen?
  • Op welk moment moet ik actie ondernemen?
  • Hoe ga ik om met een loonsanctie?
  • Hoe stuur ik de betrokken partijen aan?

 

Als register casemanager verzuim & ziektewet beschik ik over veel kennis en ervaring. Een groot aantal organisaties heb ik op directieniveau bijgestaan in vraagstukken omtrent verzuim en schadelastbeheersing. Daarnaast zet ik mij regelmaat in voor arbodienstverleners en heb ik een directe samenwerking met een bedrijfsarts. Als lid van het Register Specialistisch Casemanagement moet ik ieder jaar mijn PE punten behalen. Dit maakt dat ik te allen tijde beschik over actuele kennis van wet- en regelgeving.

 

Verzuim preventief
Steeds meer werknemers kampen met burn-out klachten of overspannenheid. Vaak wordt er ingegrepen op het moment dat een werknemer zich ziek meldt of bijna volledig uitvalt. Dit moet en kan anders.  Onderstaande tips kunnen organisaties op preventief vlak verder helpen;

  • Zorg voor een goed en duidelijk verzuimbeleid
  • Breng verzuim en de kosten in beeld
  • Maak verzuim op de werkvloer bespreekbaar
  • Zet in op juiste verzuimbegeleiding

MEER INFORMATIE OVER VERZUIM? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP