Loonwaarde expert

Dariuz©

De loonwaarde vaststelling is een begrip in de Participatiewet en Wajong. Als werkgevers mensen in dienst willen nemen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, dan kunnen werkgevers aanspraak maken op loondispensatie/ loonkostensubsidie. Om de hoogte van de tegemoetkoming vast te stellen is een objectieve en betrouwbare loonwaarde-meting vereist.

 

Als gecertificeerd Dariuz© loonwaarde-expert onderzoek ik de loonwaarde van werknemers door de geleverde arbeidsprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van de functie. Het loonwaarde-onderzoek bestaat uit het invullen van een online assessment, zowel door werkgever als werknemer. Aan de hand van dit online assessment wordt er een bedrijfsbezoek gepland voor een afzonderlijk gesprek met de werkgever en de werknemer, alsmede een werkplekonderzoek. Vervolgens wordt er na het bedrijfsbezoek een rapport opgesteld waarin de loonwaarde van de desbetreffende medewerker nader wordt verklaard. Naast de daadwerkelijke loonwaarde geeft de eindrapportage inzicht in:

  • Duurzaamheid van de plaatsing
  • Omvang van additionele kosten
  • (door)Ontwikkelmogelijkheden van het individu

 

Wilt u mij inzetten als loonwaarde-expert? Neem vrijblijvend contact op