SOLUTIOO logo

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet kan de werkgever de overeenkomst direct beëindigen. De werkgever heeft geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter en er hoeft geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. Voor het ontslag op staande voet moet een dringende reden bestaan. Denk hierbij aan:

Ontslag op staande voet moet ‘onverwijld’ worden gegeven. Dit betekent dat de werkgever het ontslag direct aanzegt zodra hij de dringende reden vaststelt. De werkgever mag hier niet een paar dagen mee wachten. Als het voor de werkgever (nog) niet zeker is of er een dringende reden bestaat, dan mag hij hier wel eerst onderzoek naar doen. Uiteraard dient dit onderzoek spoedig te verlopen. Tijdens dit onderzoek mag de werkgever de werknemer op non-actief stellen.

De werknemer kan ook ontslag op staande voet nemen. De reden moet zo ernstig zijn dat het van de werknemer niet kan worden verwacht in dienst te blijven. Denk hierbij aan bedreiging of het structureel niet op tijd betalen van het salaris.

Wat te doen bij ontslag op staande voet?

Bij een ontslag op staande voet loopt de werknemer het risico geen WW-uitkering te krijgen. Dat komt omdat de werknemer ‘’verwijtbaar werkloos’’ is geworden. Is de werknemer het niet eens met zijn ontslag, dan adviseren wij om binnen 2 maanden een brief aan de werkgever te schrijven. Hierin laat de werknemer weten het niet eens te zijn met het ontslag en vraagt om doorbetaling van het salaris. De werknemer moet zich beschikbaar stellen voor werk. De werkgever kan besluiten om het ontslag toch door te zetten, in dat geval kan de werknemer het ontslag aanvechten. De werknemer moet dit binnen 2 maanden na het ontslag doen. Doet de werknemer dit later, dan kan er niets meer aan het ontslag worden gedaan.

Solutioo zorgt voor een oplossing!