Wat is Solutioo?

Opgericht in 2015 door Tom Bronk. Inmiddels een begrip in de regio Rivierenland. Als professional in het Sociaal Domein is Solutioo bekend in gemeenteland, bij het UWV (regionaal & landelijk) en diverse arbodienstverleners. Er wordt op Solutioo een beroep gedaan als er vragen van gemeenten bestaan op het gebied van de Participatiewet met betrekking tot re-integratie & participatie. Afdelingen als Werk & Inkomen, WMO en Beleid weten de weg naar Solutioo te vinden. Dienen er vanuit de gemeenten geen vragen te worden beantwoord, maar is er extra ondersteuning gewenst in de uitvoering? Dan ook hierin kan Solutioo uitkomst bieden. Denk aan het bemiddelen van mensen met een indicatie banenafspraak, het creëren van beschutte werkplekken of werkgevers benaderen voor het realiseren van dagbestedingsplaatsen. Het meedenken met gemeenten, werkgevers en het UWV maakt Solutioo een strategisch partner. Samenwerken, mensen laten meedoen en denken in kansen maakt Solutioo.

 

Voor het bedrijfsleven zet Tom Bronk zich in als juridisch adviseur verzuim & re-integratie. Door het afronden van studies en opleidingen is er specialisme ontstaan op het gebied van de Wet verbetering poortwachter, Ziektewet, Arbeidsrecht en Sociale zekerheid. Organisaties worden begeleid bij de rechten en plichten die ontstaan binnen een verzuimtraject. Werkgevers krijgen door inzet van Solutioo meer grip op geldstromen binnen de sociale zekerheid en weten welke wegen moeten worden bewandeld om een werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren.

 

Recent wordt Solutioo ingezet voor het uitvoeren van loonwaarde-metingen middels de Dariuz methode. Dariuz loonwaarde-metingen worden landelijk uitgevoerd. Tom Bronk heeft de opleiding tot loonwaarde-expert Dariuz afgerond en is hiermee gecertificeerd loonwaarde-expert. Met subsidie stimuleren gemeenten duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar is echter wel een gevalideerde loonwaarde-meting voor nodig, zo heeft de overheid bepaald.

MEER INFORMATIE? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP