SOLUTIOO logo

Transitievergoeding

In bepaalde situaties heb je bij ontslag of bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Dit is een wettelijk vastgestelde vergoeding. De vergoeding is bedoeld om je financieel te ondersteunen wanneer je een periode moet overbruggen omdat je opzoek bent naar ander werk. Met de transitievergoeding kun je bijvoorbeeld een opleiding bekostigen, deelnemen aan een loopbaantraject of een eigen onderneming starten.

Er bestaat een verschil tussen een ontslagvergoeding en een transitievergoeding. De termen worden vaak door elkaar gebruikte, maar ze betekenen iets anders. De transitievergoeding is de minimale, wettelijke vergoeding die je krijgt als je wordt ontslagen en er geen sprake is van een dringende reden voor het ontslag. Je krijgt de transitievergoeding dus niet als je zelf besluit om de dienstbetrekking te beëindigen.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding:

Wanneer heb je geen recht op een transitievergoeding: