SOLUTIOO logo

Ziekte

Opzegverbod bij ziekte

In geval van ziekte geldt er een opzegverbod. Dit betekent dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ziek is. Het opzegverbod is bedoeld om werknemers te beschermen tegen ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Het opzegverbod geldt gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Deze twee jaar blijft de loondoorbetalingsplicht van de werkgever bestaan. Het opzegverbod geldt ook tijdens de proeftijd. Wanneer de werkgever toch de arbeidsovereenkomst opzegt tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, dan kan de werknemer naar de kantonrechter om het ontslag aan te vechten.

Er zijn uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte. Er kan sprake zijn van een dringende reden, denk hierbij aan diefstal of fraude. In dat geval kan de werkgever de arbeidsovereenkomst wel opzeggen.

Vaststellingsovereenkomst ná 2 jaar ziekte

Een VSO na 2 jaar ziekte biedt kansen:

Een vaststellingsovereenkomst overeenkomen levert bij ziekte grote risico’s op voor de werknemer. Een WW- of ZW-uitkering kan hierdoor niet worden toegekend. Bij een WIA-uitkering is de wet minder streng. Is de werknemer langer dan twee jaar ziek of is de loonsanctie van de werkgever verstreken en wordt er door arbeidsongeschiktheid niet meer bij de werkgever gewerkt, dan kan een vaststellingsovereenkomst worden voorgesteld. Voor de WIA-uitkering levert dit geen problemen op.

Nog geen WIA-beslissing ontvangen?

Zowel werkgever als werknemer willen graag weten of er na twee jaar ziekte een WIA-uitkering wordt toegekend. Helaas duurt het even voordat de beslissing vanuit UWV bekend is. In dat geval kan er een voorschot op de WIA-uitkering worden aangevraagd. Ondertussen mag de VSO na 2 jaar ziekte worden gesloten. Zorg ervoor dat de VSO voldoet aan alle voorwaarden. Een onjuiste berekening van de transitievergoeding en/of overbodige voorwaarden komen voor. 

Stuur je VSO in bij Solutioo en doe de gratis check!

Laat jouw VSO gratis en vrijblijvend checken